Links
📃

Sınav Soruları | MP

Mobile Programming için sınav soruları, çıkmış sorular, çıkmışlar veya önceki senelerde çıkan sorular

📅 Vize 2019 Hakkında

Bir kaç arkadaştan sınavda sorumlu olduğunuz içerik hakkında mailler aldım. Buna istinaden Ara Sınav hakkında bilgilendirmeleri buradan alabilirsiniz.
 1. 1.
  Sınavımız not açık olacaktır. Sınavda dağılmayacak şekilde sipirallenmiş veya ciltlenmiş olarak 2 adet kaynak getirebilirsiniz. (Biri defteriniz de olabilir. 2 den fazla olmamalıdır).
 2. 2.
  Sınavda hiçbir elektronik alet -cep telefonu -dijital sözlük kullanamazsınız. Sözlük ihtiyacınız varsa basılı bir sözlük sınava girmeden edininiz.
 3. 3.
  Sınav %50 - %70 oranında test kalanıda klasik soru (kod yazımı şeklinde ) olacaktır.
 4. 4.
  Sorumlu olduğunuz içerik: Android Developer Fundementals V2 içerisindeki aşağıdaki chapterlar olacaktır.
 • Lesson 1: Build your first app (tüm konular)
 • Lesson 2: Activities and intents (tüm konular)
 • Lesson 3: Testing, debugging, and using support libraries (tüm konulartemel seviyede bilinmesi yeterli)
 • Lesson 4: User interaction (tüm konular )
 • Lesson 7: Background tasks ( sadece 7.1 Async task ve loader

📃 Android Developer Fundamentals için Print metodu

Android Developer Fundamentals (Version 2) — Concepts bağlantısındaki sayfaları yazdırmak için:
 • Sitede yazdırmak istediğiniz sayfaya girin
 • Chrome console'u açın
 • Alttaki scripti kopyalayın
 • Ardından sayfalarda ilerleyip print() yazın
function print() {
var mywindow = window.open('', 'PRINT', 'height=400,width=600');
mywindow.document.write('<html><head><title>' + document.title + '</title>');
mywindow.document.write('</head><body >');
mywindow.document.write('<h1>' + document.title + '</h1>');
mywindow.document.write($("div.page-inner")[0].innerHTML);
mywindow.document.write('</body></html>');
mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/
mywindow.print()
}