Links
👯

Okul Kulüpleri

Okuldaki, bizim bölüm ile alakalı veya alakasız olan kulüpler ile ilgili bilgiler buraya eklenecektir.

💻 İÜCBK

İsatnbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgisayar Kulübü:
  • 💡 Bilgisayar ve teknoloji alanlarında üyelerinin gereksinimleri ışığında ders içi ve dışı faaliyetlere destek olmak,
  • 🎉 Sektörden ve akademiden uzman kişileri öğrencilerle buluşturmak,
  • ✨ Ortak ilgi alanlarına sahip kişileri bir araya getirerek ortak projeler üretmelerine ve gerekli proje ortamı bulmalarına katkı sağlama amacı gütmektedir.
🎈 Bu bağlamda kulüp çatısı altında çeşitli workshoplar, projeler, organizasyonlar, geziler, toplantılar, paneller, sergiler ve yarışmalar düzenlenmektedir.